Слухова система людини володіє дивовижною здатністю автоматично пристосовуватися до широкого діапазону різних слухових ситуацій, які виявляються під час спілкування в різних побутових і виробничих умовах. Наприклад, людина з нормальним слухом може легко фокусуватися на якому-небудь певному звуку або голосі людини, що говорить, для того, щоб зменшити негативну (маскуючу) дію на нього навколишнього шуму.

В той же час при сприйнятті тихих або віддалених від слухача звуків нормальний (природний) бінауральний слух стає чутливішим для того, щоб слухач міг краще чути, розрізняти і розуміти звуки, що цікавлять його.

Природа не випадково надала людині можливість чути двома вухами. Орган слуху людини має два вуха, а тажке білатеральні невральні слухові шляхи і структури, які призначені не тільки для того, щоб добре чути, але і щоб виявляти, розрізняти і розуміти звуки в різних і, особливо, в складних акустичних умовах. При нормальному слуху акустичні сигнали від правого і лівого вуха по висхідних нервових іпси- і контралатеральним слуховим шляхам відповідними відділами головного мозку і прямують в білатеральну слухову кору.

Білатеральна будова слухового органу дає можливість людині, що нормально чує, легко і упевнено локалізувати джерела звуку і визначати напрям їх руху в просторі. Його здатність розуміти розмовну мову в складних акустичних умовах також забезпечується структурами і механізмами бінауральної взаємодії в центральних відділах слухової системи. Для цього вона використовує різні прийоми, такі як врахування акустичної тіні голови, сприйняття інтерауральних (міжвушних) відмінностей в сигналах, що поступають, по інтенсивності, часу і спектру, включаючи механізми бінаурального демаскування і підсумовування звуків.


Схема будови слухової системи.

Бінауральні механізми, такі як бінауральне демаскування і підсумовування, забезпечують слухачу поліпшення відношення сигнал/перешкода від З до 6 дБ. Ці центральні механізми бінаурального слуху є важливою фізиологічною базою для поліпшення розбірливості мови при маскуванні шумом і забезпечують основні комунікативні переваги бінаурального слуху в умовах сильного шуму.

Розбірливість і розуміння звуків мови в шумі залежить від здатності бінаурального слуху виділяти і обробляти інтерауральні або дирекціонні ознаки, від кожного окремого джерела звуку, зокрема мови і шуму. Тому у користувача з двома слуховими пристроями, будь то слуховий апарат або кохлеарний імплант, є реальна можливість сприймати і обробляти вказані вище бінауральні ознаки в стимульованих звукових або електричних сигналах, тим самим забезпечуючи необхідні умови для поліпшення комунікативних навиків.